Acasă
Call for papers
Arhivă
Colectivul editorial
Double-Blind Peer-review
Etică și Malpraxis
Informații pentru autori
Contact

 

Indexată de

 

 

 

 

 

 

 

Site conceput de
lect. dr. Florentina Marin

 

 

 

Romanoslavica este o revistă academică editată de Asociația Slaviștilor din România. Revista este acreditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice din România (CNCS), categoria B.

Începând din anul 2021, revista Romanoslavica apare de două ori pe an (aprilie și septembrie). Termenele limită de predare a articolelor sunt 31 ianuarie și 30 iunie. Articolele predate mai târziu vor fi evaluate pentru publicare în numerele ulterioare.

ISSN: 2537 - 4214

ISSN-L: 0557 - 272X

Primul număr al revistei  Romanoslavica   a apărut în anul  1958, sub îngrijirea unui prestigios comitet de redacție, alcătuit din acad. Emil Petrovici (redactor responsabil), Tr. Ionescu Nișcov (redactor principal), I.C. Chițimia (redactor adjunct), acad. Al. Rosetti, M. Novicov, Ion Pătruț și P. Olteanu (membri).

Revista este structurată pe următoarele secțiuni:  Literatură, Lingvistică, Mentalități, Personalia, Recenzii, Cronici  și găzduiește în paginile sale contribuții valoroase ale cercetătorilor din domeniul slavisticii și al comparatisticii româno-slave, care își desfășoară activitatea în principalele centre universitare și de cercetare din țară, dar și articole semnate de filologi consacrați din străinătate. În revista Romanoslavica s-au publicat referate și comunicări susținute de cercetătorii români prezenți la toate Congresele Internaționale ale Slaviștilor de până acum (ultimul desfășurat la Belgrad, în 2018), precum și comunicări de la numeroase sesiuni științifice naționale și internaționale, organizate de Asociația Slaviștilor din România și de Departamentul de Filologie Rusă și Slavă din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București.

Romanoslavica este o prezență de durată și de certă valoare științifică în ansamblul revistelor de filologie din România. Interesul manifestat de-a lungul timpului de către universități din Europa, America de Nord, Canada și Japonia reprezintă o confirmare a reputației de care se bucură revista în rândul specialiștilor din domeniul slavisticii și comparatisticii.

Romanoslavica  este indexată în următoarele baze de date EBSCO (din anul 2017):

Alte indexări în baze de date internaționale:


Politica de publicare

Revista Romanoslavica este o publicație open access care permite descărcarea, distribuirea și utilizarea materialelor conform legii cu condiția citării corespunzătoare a acestora.

This work is licensed under  the CC-BY 4.0 license.  For further information see:  creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

 

 

ENG

 

RO

 

Asociația Slaviștilor din România
Membri
Informații pentru membri
Conferințe
Galerie foto
Apariții editoriale ale membrilor Asociației
Alte apariții editoriale

 

 

 

PARTENERI

 

 

© Copyright Romanoslavica 2010

Back to top