Acasă
Call for papers
Arhivă
Colectivul editorial
Double-Blind Peer-review
Etică și Malpraxis
Informații pentru autori
Contact

 

 

 

Revista Romanoslavica prețuiește integritatea academică și respectă cu strictețe etica cercetării științifice. Toți participanții procesului editorial (autorii, referenții și întreg colectivul editorial) sunt rugați să parcurgă și să respecte codul de integritate academică al revistei.

Publicația noastră adoptă principiile formulate în Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors (Committee on Publication Ethics, 2011) și va aplica normele din ghidul de bune practici pentru posibilele situații care contravin eticii cercetării ( COPE flowcharts).

Norme pentru autori

Romanoslavica acceptă doar manuscrise care reprezintă contribuții originale și care nu au mai fost publicate anterior. Toate materialele științifice trimise spre recenzare trebuie să respecte standardele academice internaționale.

Alături de manuscrisul trimis spre recenzare, autorii vor trimite și Acordul de publicare, completat și semnat, în format PDF, prin care declară pe proprie răspundere că materialul trimis reprezintă contribuția personală și originală, respectă codul de integritate academică al revistei (toate sursele folosite sunt citate conform normelor academice) și își exprimă acordul de publicare a materialului.

Orice erori apărute în urma editării materialului trebuie comunicate de urgență redacției. În vederea prevenirii conflictelor de interese, autorii trebuie să specifice explicit în articol orice formă de finanțare a cercetării.

Norme pentru referenți

Manuscrisele primite sunt incluse în procesul double-blind peer review (evaluare colegială cu caracter dublu anonim). Acesta constă în mai multe etape, astfel:

•  În prima etapă, redacția evaluează textele primite de la autori pentru a stabili dacă ele corespund tematicii științifice a revistei, precum și dacă respectă criteriile de tehnoredactare (prezentate în secțiunea Informații pentru autori) și codul de integritate academică din prezenta secțiune.

•  Dacă textele respectă criteriile menționate mai sus, ele sunt secretizate și trimise spre evaluare către doi specialiști din domeniu (dintre cei care se regăsesc în Colectivul editorial). Criteriile de evaluare științifică vizează relevanța, corectitudinea faptelor prezentate, reflectarea adecvată a cercetărilor internaționale, originalitatea, structura logică a materialului, coerența, claritatea expunerii argumentelor etc. Evaluarea calității științifice a textelor durează între două și trei luni. Evaluatorii propun următoarele recomandări: acceptarea textului fără modificări, acceptarea cu modificări minore, revizuire și retrimitere (articolul va fi retrimis la evaluatori după revizuire și se va decide acceptarea sau respingerea lui) sau respingere. Formularul de recenzare este disponibil aici.

•  După ce evaluatorii trimit referatele la redacție, ele sunt secretizate și trimise autori lor, cărora li se comunică un termen pentru aplicarea recomandărilor și retrimiterea textelor.

Referenții au obligația de a recenza materialele cu obiectivitate și de a formula recomandări autorilor pentru îmbunătățirea calității articolelor. De asemenea, referenții vor respecta confidențialitatea și nu vor folosi în scopuri personale informațiile din articolele recenzate, fără un acord prealabil din partea autorului.

Referenții trebuie să comunice de îndată editorilor orice suspiciune de plagiat și de încălcare a codului de integritate.

Norme pentru editori

După primirea recenziilor, decizia finală de publicare sau respingere a articolelor le revine editorilor revistei. În situații extraordinare, editorii pot cere evaluări suplimentare și se pot consulta cu editorii altor publicații din țară sau din străinătate.

Editorii revistei au obligația de a asigura confidențialitatea autorilor, precum și a referenților. Ei vor trimite referenților manuscrisele secretizate primite de la autori, iar autorilor – recenziile secretizate, realizate de referenți. De asemenea, comentariile și observațiile referenților vor fi și ele anonimizate.

Editorii au obligația de a respecta confidențialitatea informațiilor din articolele supuse recenzării și nu le vor folosi în scopuri personale, fără un acord prealabil din partea autorilor.

Politica de malpraxis

Orice încălcare dovedită a codului de integritate academică a revistei din partea autorilor (plagiat, trimiterea spre recenzare a unui articol publicat anterior sau trimiterea spre publicare a aceluiași material mai multor reviste) va duce la încheierea imediată și definitivă a colaborării cu respectivul autor.

Orice încălcare dovedită a codului de integritate academică a revistei din partea editorilor sau a referenților va duce la încheierea imediată și definitivă a colaborării cu respectivii editori și referenți.

Revista Romanoslavica va publica de îndată corecturi, observații, clarificări și scuze de rigoare în situațiile necesare.

Pentru mai multe detalii despre normele de integritate academică, vă invităm să consultați Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors.

 

 

 

ENG

 

RO

 

 

 

PARTENERI

 

 

© Copyright Romanoslavica 2010

Back to top