Founding Members

 • Emil Petrovici (1899-1968), președinte (1956-1968)
 • Alexandru Rosetti (1895-1990), președinte (1968-1978)
 • Petre Constantinescu-Iași (1892-1977)
 • Traian Ionescu-Niscov (1892-1977)
 • Petre P. Panaitescu (1900-1967)
 • Valeria Costachel (1904-1990)
 • Damian P. Bogdan (1907-1991)
 • Ion C. Chitimia (1908-1996)
 • Pandele Olteanu (1908-1995)
 • Ioan Pătruț (1914-1992)
 • Mihai Novicov (1914-1990), președinte (1978-1990)
 • Valentin Gr. Chelaru (1914-1995)
 • Constantin Velichi (1912-1998)
 • Gheorghe Bolocan (1925-2000)

 

 

RO | ENG

 

Slavic Association of Romania

Asociația Slaviștilor din România a fost înființată la 6 octombrie 1956 prin adresa Ministerului Învățământului din România, pe baza actului constitutiv din 13 septembrie 1956 și a statutului, elaborate din inițiativa acad. Emil Petrovici și a acad. Al. Rosetti. Din primul Comitet de conducere au făcut parte: acad. Emil Petrovici – președinte, P. P. Panaitescu, Ioan Pătruț, Damian P. Bogdan, I. C. Chitimia – membri și Traian Ionescu Niscov – secretar.

De-a lungul anilor, în fruntea Asociației (dupa acad. Emil Petrovici) au fost următorii președinți: acad. Al. Rosetti, prof. Mihai Novicov, prof. Gheorghe Mihăila, prof. Dorin Gămulescu. În prezent președinte este prof. Constantin Geambașu.

Subvenționată – până în anul 1972 – de Ministerul Învățământului, Asociația a avut la început un personal salariat (secretar, contabil, dactilografă, curier); ulterior, singurele surse de venit au ramas cotizația membrilor și eventuale donații.

Membrii Asociației sunt specialiști români în domeniul limbilor și literaturilor slave (bulgară, cehă, croată, polonă, rusă, sârbă, slovacă, ucraineană ș.a.), cadre didactice universitare și din învățământul mediu, cercetători științifici, filologi, literați, istorici.

Asociația își desfășoară activitatea la București și în alte 5 filiale din țară (Cluj, Iași, Timișoara, Craiova, Constanța) conduse de un comitet restrâns. Formele de activitate sunt:

•  pe plan intern:

a) ședinte lunare de comunicări;

b) organizarea de simpozioane, sesiuni științifice, mese rotunde, cu participare națională și internațională;

c) publicarea contribuțiilor științifice ale membrilor în revista “Romanoslavica” din care au apărut până în prezent 46 de volume.

2) pe plan extern:

a) participarea la congrese internaționale ale slaviștilor: începând din 1958 (al IV-lea Congres de la Moscova) până în 2008 (al XIV-lea Congres de la Ohrid, Macedonia); în prezent se pregătește participarea la al XV-lea Congres (Minsk, 2013).

b) publicarea rapoartelor și comunicărilor românești la congrese în “Romanoslavica”;

c) reprezentarea Asociației în Comitetul Internațional al Slaviștilor, însărcinat cu pregătirea congreselor (de regulă, președintele Asociației este membru al României în C.I.S.; la ședinta Asociației din luna aprilie 2010, a fost aleasă ca membru reprezentant al României în C.I.S. prof. Antoaneta Olteanu);

d) reprezentarea Asociației în comisiile de specialitate ale C.I.S. (contacte lingvistice, etimologie, bibliografie slavă, istoria slavisticii, textologie, frazeologie, istorie literară și folclor etc.) și participarea membrilor români la reuniunile științifice periodice ale comisiilor.

“Romanoslavica”

“Romanoslavica” este revista editată de Asociația Slaviștilor din România începând din anul 1958, când au apărut volumele I-III, consacrate celui de al IV-lea Congres al slaviștilor (Moscova). Președintele Comitetului de redacție este, de regulă, președintele ASR, ajutat de membri marcanți ai Asociației din București și din celelalte centre universitare. Până în 1972, “Romanoslavica” a fost editată de ASR cu sprijinul Ministerului Învățământului. După acest an, Asociația, în colaborare cu catedra de filologie slavă și catedra de filologie rusă ale Facultății de Limbi și Literaturi Străine, a pregătit pentru tipar fiecare număr al revistei la Editura Universității din București.

Până în anul 2009, “Romanoslavica” a apărut ca revistă anuală. Începând din anul 2010 s-a extins comitetul de redacție al revistei cu profesori din centre universitare și științifice din străinătate (Moscova, Varșovia, Bulgaria, Cernăuți), a crescut semnificativ numărul articolelor publicate în limbi străine. De asemenea, pentru a spori periodicitatea revistei și a dinamiza activitatea științifică în domeniul slavisticii prin atragerea tinerilor masteranzi și doctoranzi, colegiul de redacție din care fac parte profesorii Constantin Geambașu, Mihai Mitu, Antoaneta Olteanu și Mariana Mangiulea a hotărât editarea trimestrială a revistei. În afară de domeniile fundamentale de profil (lingvistică, literatură, mentalități, istorie) în cadrul noii serii vor fi publicate numere monografice tematice.

Obiective științifice

Principalele obiective științifice ale membrilor Asociației sunt:

•  studiul comparat al limbilor si literaturilor slave în plan european;

•  studierea relațiilor lingvistice și literare româno-slave;

•  literatura româna veche de expresie slavonă;

•  graiurile slave de pe teritoriul României;

•  Imagologie slavă și mentalități culturale slave.

Asociația Slaviștilor din România este în prezent o societate științifică recunoscută în plan național și internațional, nu numai prin publicația sa “Romanoslavica”, dar și prin contribuții remarcabile în domeniul slavisticii europene, semnate de savanți de frunte: Emil Petrovici, Al. Rosetti, I. C. Chitimia, Pandele Olteanu, G. Mihăila, Ioan Pătruț, Emil Vrabie, Dan Horia Mazilu, C. N. Velichi, Victor Vascenco și alții (vezi istoricul Catedrei de limbi slave, Bucuresti, EUB, 2009).

 

Mihai Mitu și Constantin Geambașu

 

Copyright © Revista Romanoslavica. Toate drepturile rezervate.