Acasă
Call for papers
Arhivă
Colectivul editorial
Double-Blind Peer-review
Etică și Malpraxis
Informații pentru autori
Contact

 

 

 

Manuscrisele primite de la autori pe adresa romanoslavica@gmail.com sunt incluse în procesul double-blind peer review (evaluare colegială cu caracter dublu anonim). Acesta constă în mai multe etape, astfel:

În prima etapă, redacția evaluează textele primite de la autori pentru a stabili dacă ele corespund tematicii științifice a revistei, precum și dacă respectă criteriile de tehnoredactare (prezentate în secțiunea Informații pentru autori) și codul de integritate academică din prezenta secțiune.

Dacă textele respectă criteriile menționate mai sus, ele sunt secretizate și trimise spre evaluare către doi specialiști din domeniu (dintre cei care se regăsesc în Colectivul editorial). Criteriile de evaluare științifică vizează relevanța, corectitudinea faptelor prezentate, reflectarea adecvată a cercetărilor internaționale, originalitatea, structura logică a materialului, coerența, claritatea expunerii argumentelor etc. Evaluarea calității științifice a textelor durează între două și trei luni. Evaluatorii propun următoarele recomandări: acceptarea textului fără modificări, acceptarea cu modificări minore, revizuire și retrimitere (articolul va fi retrimis la evaluatori după revizuire și se va decide acceptarea sau respingerea lui) sau respingere.

După ce evaluatorii trimit referatele la redacție, ele sunt secretizate și trimise autorilor, cărora li se comunică un termen pentru aplicarea recomandărilor și retrimiterea textelor.

 

 

ENG

 

RO

 

 

 

PARTENERI

 

 

© Copyright Romanoslavica 2010

Back to top